Swedish language for IP.Board 3.2.3

Free


1 Screenshot

About This File

Swedish language for IP.Board 3.2.3
Almost everything on the public side is translated (about 98%). The AdminCP is NOT translated.

Svenskt språk till IP.Board 3.2.3
Nästan allt på den publika sidan är översatt (ca 98%). AdminCP är INTE översatt.

User Feedback