Catalan Language for IPB v3.0.2

Free


About This File

Traducció al Català de la versió 3.0.2

NOMÉS estan traduides les parts públiques, i de les parts d'ADMIN no hi ha res traduit...

Inclou la traducció completa de IP.Shoutbox v1.1.0 i de IP.Gallery v3.0.2

S'inclou el fitxer complet, i els fitxers per parts per si no et funciona la importació completa...

Si trobes cap cosa mal traduida, si us plau deixa un comentari indicant-me les frase mal traduides i l'entorn on es troben per a poder arreglar la traducció i millorar-ho en una futura revisió...

Pensa que han estat més de 50 HORES de feina! i encara falta la part d'ADMIN...

Qualsevol donació s'agrairà!!!

User Feedback

There are no comments to display.